Communities

America 2nd Chance operates in multiple markets but only acquires homes in select communities. For more comprehensive information on our property qualification criteria.

——————————————————————————————

California

Los Angeles Metro

Modesto Metro

Sacramento Metro

San Diego Metro

Stockton Metro

Colorado

Colorado Springs Metro

Denver Metro

Florida

Fort Myers Metro

Jacksonville Metro

Miami Metro

Sarasota Metro

Orlando Metro

Tampa Metro

Illinois 

Chicago Metro

St. Louis Metro

Indiana 

Indianapolis Metro

Kansas

Kansas City Metro

Kentucky

Lexington Metro

Louisville Metro

Maryland

Washington DC Metro

Baltimore Metro

Minnesota

Minneapolis-St. Paul Metro

Missouri

Kansas City Metro

St. Louis Metro

North Carolina

Charlotte Metro

Winston-Salem Metro

Raleigh Metro

Oklahoma

Oklahoma City Metro

Tulsa Metro

Oregon

Portland Metro

Pennsylvania

Philadelphia Metro

Pittsburgh Metro

South Carolina

Columbia Metro

Tennessee

Nashville Metro

Texas

Austin Metro

Dallas Metro

Houston Metro

San Antonio Metro

Utah

Salt Lake City Metro

Virginia

Richmond Metro

Washington DC Metro

Washington

Portland Metro

Seattle Metro